Телевизијски концепт базиран на идеји да се све око нас може претворити у један Велики Шоу и приказати на телевизији.